一分鐘看問題

一分鐘看問題

  • 客戶規模大、銷售週期長,採購決策因素複雜,從發掘商機到客戶成交的商機管理一直是製造業面臨的管理痛點。
  • 過去用Excel管理不僅搜尋困難,業務拜訪後的紀錄過程也相當不方便。
  • 過去用Excel 進行行事曆管理,造成不同業務重複拜訪客戶的狀況。

產出效益

  • Vital CRM導入後客戶資料可快速搜尋,客戶拜訪記錄
  • 行動裝置APP是業務管理的好幫手,可以透過行動裝置即時回報與追蹤,語音查詢,操作便利,讓業務管理效率大為提升。
  • 客戶名單集中管理、業務追蹤管理、銷售案商機管理、權限設定、客戶窗口隨時更新以及潛在客郵件發送追蹤,讓客戶管理集中、嚴謹又高效。
  • 潛在客戶、既有客戶分類分階段管理,管理清楚自動無落差。
  • Vital CRM行事曆功能讓主管即時掌握業務拜訪客戶的行程,避免重複,更是自動化跨部門溝通的好助手,整理效率提高20%

在價格、操作友善、介面呈現、售後服務等多元考量下決定導入叡揚Vital CRM,透過系統自動化的商機管理,將複雜的業務流程化繁為簡,成為高效管理的重要助力。

有利康科技股份有限公司業務經理 陳誌祥
有利康科技 提供

台灣許多的隱形冠軍皆來自製造業,更一直是台灣經濟成長的幕後功臣,惟B2B產業由於客戶規模大、銷售週期長,採購決策因素複雜,從發掘商機到客戶成交的商機管理一直是製造業面臨的痛點。擁有近15年自擁多項自主研發技術,更整合代理業界具優勢產品的專業自動化生產測試設備的有利康科技,在價格、操作友善、介面呈現、售後服務等多元考量下決定導入叡揚Vital CRM(顧客關係管理系統),透過系統自動化的商機管理,將複雜的業務流程化繁為簡,成為高效管理的重要助力。

Vital CRM 讓客戶管理集中、嚴謹又高效

有利康業務經理陳誌祥表示,過去公司主要以Excel進行商機管理,眾多的分頁讓客戶資料難以搜尋。導入Vital CRM 後不但資料快速搜尋,倍受讚賞的行動裝置APP更是業務管理的好幫手,以前業務記錄主要建立在Excel,相當不方便,現在可以透過行動裝置即時回報與追蹤,更可以隨時透過語音查詢,不僅操作便利,主管更不用等報告等到深夜,讓業務管理效率大為提升。

此外,Vital CRM在業務管理的應用包括客戶名單集中管理、業務追蹤管理(日報/月報)、銷售案商機管理、權限設定、客戶窗口隨時更新以及潛在客郵件發送追蹤等重要功能。為了維持業務客戶管理的集中性,業主透過全國業助協助業務在客戶服務過程前中後的服務資源建立,如:客戶諮詢、可視權限、上傳報價單、訂單。業務同仁除了主動開發的名單,也會收到指派進線的客戶進行商機開發。企業主管則可清楚看到系統內所有客戶資料、業務填寫記事與商機等,透過Vital CRM讓權限分級及資訊管理嚴謹高效。

潛在客戶、既有客戶分類分階段管理

不僅如此,潛在客戶的商機流程從開發、追蹤、需求確認到成交也由Vital CRM進行管理。在開發階段,業務助理新增客戶後,業務需在2天內於客戶記事完整填寫客戶資料,並於進行派工提醒後再次拜訪客戶確認需求,若判斷商機成交度超過70%者則進入商機記事進行包括規格、價格等討論直到商機結案。目前此業主將工作流程與Vital CRM進行匹配後,在會議上皆使用Vital CRM進行討論互動,讓整段完整的商機流程透過系統更加自動化且易於管理。

在既有客戶的商機管理上,Vital CRM 也是極佳的助手,主要可以分為約佔4成的一般交易,主要階段為交機及驗收的一次性收款。至於其他6成是階段性交易,則因為產品客製等不同情況大致分為訂金、交機、驗收及保固等階段。由於整個歷程多為1-2年,每個商機子階段的日期與金額等變動性高,透過Vital CRM 商機管理能讓每個子階段的管理清楚自動無落差。

業務安排與跨部門合作的好幫手 整體工作效率提升20%

業務主管流程管理的好幫手,由於業務同仁眾多且日常工作繁忙,善用Vital CRM行事曆功能,讓主管更能掌握每個業務拜訪客戶的行程避免重複。透過行事曆可減少人為操作所造成的疏忽,也同時讓許多跨部門的溝通合作更高效,達到即時通知、逾期提醒的便利性。

VIdegree Vital CRM

供應商管理 範例站台

採購或總務部門在管理公司內部各家供應商時,Vital CRM 幫助企業快速有效選商,
各供應商提供什麼商品或服務,所提供的商品服務品質與合作關係好壞透由標籤讓您一覽無遺。
除此能有效管理各招商標案、合約期程,過程主動提醒,事後更可回顧各標案與合約記錄。
選擇Vital CRM 成為您企業選商、供應商合作管理與採購管理的最佳利器,提升採購效率與滿意度。

相關案例

疫情之下業績反增,數位經營策略為何能讓公司獲利與員工福利「雙收」?
製造業
產顧處長暨行銷長 范綱原
疫情之下業績反增,數位經營策略為何能讓公司獲利與員工福利「雙收」?

疫情在全球造成的影響甚鉅,在一票受到衝擊的產業當中,製造業所受的影響可說尤為嚴重。但對於高柏科技而言,這場疫情似乎反成為一大轉捩點,不但不畏衝擊,反而創下了業績逆勢成長的好成績。而這背後的成功因素似乎能回推到三年前,高柏開始投入數位轉型的決定。

邱挺瑜強調,創業一定會越做越大,隨著版圖的擴張,不可能所有分店沒有統整的CRM系統,而雲端CRM不但可以省去安裝Client端的麻煩,達到即時同步化,只要有網路馬上就可以知道總店以及分店的營運情形!
服務業
Owner of Joy Dream Mattress Qiu Tingyu
VIdegree helps entrepreneurs get closer ...

“Having a great CRM system is akin to being in heaven,” Mr. Qiu, the owner of Joy Dream Mattress said. To Qiu, CRM is the key to his service strategy that has doubled his sales in the past two years.

一小時到兩秒鐘的高效奇蹟 Vital CRM 協助棨楊學員管理化繁為簡
零售買賣業
棨楊 咖啡課程
一小時到兩秒鐘的高效奇蹟 Vital CRM 協助棨楊學員管理化繁為簡

雲端服務代表導入技巧:
如果您跟棨楊一樣是顧問課程服務業或是有很多不同的課程、活動與專案,有許多循環與不定期的變因,建議可以使用 Vital CRM 中的「事件活動」功能,將每個課程設定為一個事件活動,並加上加購的客戶收集器功能,將報名的名單直接匯集至該課程的事件活動中,每一課程顧問都能即時看到報名狀況與報名者的資訊,節省很多整理名單與確認資料的工作時間。

Hệ thống tích hợp thông tin khách hàng và trao đổi công việc ...
零售買賣業
Công ty quốc tế Bách Phong Tổng Giám Đốc Trần Vinh Tôn
Hệ thống tích hợp thông tin khách hàng v...

Công ty quốc tế Bách Phong đã thành lập 18 năm, tập trung vào việc bán và bảo trì các sản phẩm tự động hóa trong văn phòng, hiện có hơn 150 điểm phân phối trên toàn Đài Loan. Tổng giám đốc Trần Vinh Tôn của công ty Bách Phong cho biết, Bách Phong luôn chú trọng vào tầm quan trọng của khách hàng, Vital CRM không chỉ mang đến những tính năng tiện lợi của hệ thống điện toán đám mây, mà còn có thể giúp công ty dễ dàng thống kê quy trình và dữ liệu trong thời gian dài, hơn nữa chức năng kinh doanh tiếp thị mang lại lợi ích rất lớn cho Bách Phong, đây chắc chắn là hệ thống làm việc có thể đầu tư và sử dụng trong thời gian dài.